Tag: service

Кризата Калè: „Мега Фортрис – Велика Британија“ за обезбедување “сигурен” товарен сообраќај

Многу организации од неодамна се соочуваат со големи проблеми поврзани со прашањата за обезбедување на нивниот товар и нивните приколки, како на национално така и на меѓународно ниво. Сепак, повеќето од нивните проблеми се чини дека се поврзани со злоупотреба на нивните приколки. Во рамките на овој блог, „Мега Фортрис“ ќе ве информира за некои статистики во врска со целиот феномен на транспорт и логистика со помош на TAPA EMEA. ПРАШАЊА Меѓународни прашања Прво ќе започнеме со некои од проблемите…