Ознака: MCLZ 500

Пломби со кабел Мега Фортрис МЦЛЗ 500 (Mega Fortris MCLZ 500 Cable Seals)

Во согласност со ISO (Меѓународна организација за стандардизација) 17712 “H” и C-TPAT ISO 17712 дефинира три вида класи на цврстина на пломбите или капацитетот на бариерата: “I” за Индикативен; “S” за безбедност; и “H” за висока безбедност. C-TPAT бара употреба на пломби од класа “H”. „Мега Фортрис Велика Британија“ воведува нов MCLZ опсег на сигурносни пломби со кабел кој направи голем чекор кон подобрување на сигурноста на глобалниот синџир на снабдување. Безбедносната вредност на овој нов производ е неспоредлива со…