Tag: logistic

Кризата Калè: „Мега Фортрис – Велика Британија“ за обезбедување “сигурен” товарен сообраќај

Многу организации од неодамна се соочуваат со големи проблеми поврзани со прашањата за обезбедување на нивниот товар и нивните приколки, како на национално така и на меѓународно ниво. Сепак, повеќето од нивните проблеми се чини дека се поврзани со злоупотреба на нивните приколки. Во рамките на овој блог, „Мега Фортрис“ ќе ве информира за некои статистики во врска со целиот феномен на транспорт и логистика со помош на TAPA EMEA. ПРАШАЊА Меѓународни прашања Прво ќе започнеме со некои од проблемите…

Кога сигурносната пломба НЕ Е сигурносна пломба?

Го започнуваме овој блог со прашање кое може да биде од суштинско значење за тековниот пазар на превенција од загуби и, всушност, секоја индустрија која користи разни видови на транспорт за своите стоки. Следејќи го неодамнешниот тренд, многу организации бараат да заштедат колку што е можно повеќе, па одлучуваат тоа да го сторат во рамките на нивните оперативни трошоци. Како и да е, дали навистина ги согледуваме последиците од ова? Ќе се осврнеме повеќе околу трошоците за сигурноста на превозот…