Tag: development

Кога сигурносната пломба НЕ Е сигурносна пломба?

Го започнуваме овој блог со прашање кое може да биде од суштинско значење за тековниот пазар на превенција од загуби и, всушност, секоја индустрија која користи разни видови на транспорт за своите стоки. Следејќи го неодамнешниот тренд, многу организации бараат да заштедат колку што е можно повеќе, па одлучуваат тоа да го сторат во рамките на нивните оперативни трошоци. Како и да е, дали навистина ги согледуваме последиците од ова? Ќе се осврнеме повеќе околу трошоците за сигурноста на превозот…