Tag: centre

Кога сигурносната пломба не е сигурносна пломбат? Дел 3

Оваа недела ќе ги продолжиме нашите размислувања за употребата на пломби со евиденција за злоупотреба, односно пломби за контејнери, со евиденција за злоупотреба и со нитни. Многу организации не ја разбираат важноста од изборот на вистинската пломба која што треба да се постави на задната страна од нивните товарни возила и приколки. Тие веруваат дека можеме само да ставиме пломба, и со тоа ја завршиле работата, но тоа не е навистина; работата не е завршена, ако не сме ја завршиле…

Пломби со прачка

Пломбите со прачка Мега Фортрис Бар (Mega Fortris Bar Seal) е направена од челична конструкција со голема цврстина, што пломбата ја прави совршена за транспорт на пратки и интермодални контејнери. Актуелниот механизам за заклучување е вграден во жлебот на металното куќиште, со што пломбата станува посилна и потешка за злоупотреба. Мега Фортрис Бар пломбата може да се користи на многу различни видови на контејнери, како што се контејнери за копнен транспорт или контејнери за поморски транспорт. Пломбата со прачка е…