Зошто да го изберете Мега Фортрис?

Нашите производи се сертифицирани од Lloyd од германски институт.

Безбедносни и исплатливи решенија за сигурност.

Целосен спектар на производи за повеќе индустрии како:

Автомобилска

Хемиска

Градежна

Одбранбена

Прехрабена и з апијалоци

Шумска индустрија

Машинерија и опрема

Пулпа и хартија