NT СИГУРНОСНИ ОЗНАКИ СО ДОКАЗ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА

NT СИГУРНОСНИ ОЗНАКИ СО ДОКАЗ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА

NT СИГУРНОСНИ ОЗНАКИ СО ДОКАЗ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА

NT сигурносните ознаки со доказ за злоупотреба се погодни за употреба кај кутии за монети, касети за банкомати, авионски врати / прегради, врати / прегради од моторни возила, контејнери за храна и пијалоци, кутии за прва помош, мерачи и вентили, и метални, пластични или стаклени контејнери.

Врз лицето на сигурносните ознаки со доказ за злоупотреба може да се пишува со обично пенкало. Исто така, на лицето од ознаката може да се испечатат сериските броеви, името и логото на компанијата. Опционално, достапно е и печатење на бар-кодови. Кај поголеми количини, достапно е прилагодување на боите.

SKU: NT Security Labels Category:

Одлики на непренослива сигурносна лента:

  • Лице од мат полиестер материјал со високо-видлива сигурносна порака која се прикажува кога ќе се крене пломбата.
  • Пораката за активирање може да биде стандардна OPEN VOID или опционална, односно прилагодена.
  • Непреносливите ознаки со доказ за злоупотреба не оставаат никакви остатоци на површината. Тоа е идеално за случаи во кои површината треба да се одржува чиста заради козметички причини.
  • Врз лицето на ознаката може да се пишува со нормално пенкало. Исто така, на лицето од ознаката може да се испечатат сериски број, името и логото на компанијата. Опционално, достапно е печатење на бар-кодови.
  • Кај поголеми количини, достапно е прилагодување на боите.

Download Datasheet

Кликнете за преземање на спецификациите за сигурносната ознака NT