СИГУРНОСНИ ТОРБИ ЗА ПОВЕЌЕКРАТНА УПОТРЕБА СО ДОКАЗ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА

СИГУРНОСНИ ТОРБИ ЗА ПОВЕЌЕКРАТНА УПОТРЕБА СО ДОКАЗ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА

ПРОЅИРНО СИГУРНОСНО РЕШЕНИЕ

Торбата за повеќекратна употреба е специјално дизајнирана за осигурување пари, доверливи документи и чувствителни информации. Кога торбата со доказ за злоупотреба ќе се затвори со поединечно кодирана пломба Tebco DC, сигурносната трансакција на торбата е завршена.

SKU: Cash Pouches Category:

Сигурносни комори и торби

  • Мостот со патент и лизгачот се целосно вклопени во поставата на комората. Оваа преграда со доказ за злоупотреба има два суштински сигурносни елементи во торбата кои се уникатна одлика на преградата Tebco.
  • Сите нитни кои ја држат комората се целосно покриени внатре во торбата кога таа е затворена.
  • Патентот е сошиен на торбата со задната страна нанадвор заради отстранување на можноста торбата да биде пробиена преку патентот и потоа одново сошиена без показатели за влезот.
  • Торбата со повез е сошиена надворешно. Другата торба е сошиена внатрешно.
  • Чистиот прозорец е достапен само преку внатрешноста на торбата. Прозорецот е направен од чист винил и термопластично споен со торбата со силна врска.
  • На торбата може да се испечати името или логото на компанијата за лесно идентификување.
  • Кога на комората ќе се постави пломба Tebco DC, одликата на торбата за доказ за евентуална злоупотреба е завршена.