СИГУРНОСНИ ТОРБИ ДЈУТИ ФРИ (DUTY FREE) ICAO

СИГУРНОСНИ ТОРБИ ДЈУТИ ФРИ (DUTY FREE) ICAO

 ПРОЅИРНИ СИГУРНОСНИ ТОРБИ ЗА АВИОНСКО ПАТУВАЊЕ СО ДОКАЗ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА

Сигурносните торби Дјути фри (Duty Free) со доказ за злоупотреба се во сообразност со регулативите на Меѓународната организација за цивилно воздухопловство (ICAO) за подобрување на сигурноста на аеродромскиот и бесцаринскиот синџир на набавка.

Сигурносните торби Дјути фри (Duty Free) мора да ги содржат соодветните сериски броеви, кодови на држави, код на производителот од ICAO и код на производот кои треба да се испечатени на торбата.

ОДЛИКИ НА СИГУРНОСНИТЕ ТОРБИ ICAO

 • Внатрешен проѕирен џеб за приказ на купопродажната сметка во бесцарински продавници или во авиони.
 • Скриените ознаки се откриваат кога ќе се злоупотреби сигурносната лента.
 • Торбите TE се направени од проѕирна Co-ex обвивка која е отпорна на масло, вода и грубо ракување, и има 100% можност за рециклирање.
 • Испечатениот дел на рабовите спречува пресекување и повторно пломбирање на страните.
 • Сечењето и повторното пломбирање на страните е оневозможено со заварениот дел.
 • На предниот и задниот дел се испечатени повеќе пораки за предупредување.

Регулативите на ICAO пропишуваат стриктна сообразност на следниот начин:

 • Торби со доказ за злоупотреба: сите течности, гелови или производи од желе, како и тестенини кои патникот ги носи од продавниците на аеродромот, а кои се лоцирани после полициските и иселеничките пунктови, пред да влезе во обезбедуваната зона на аеродромот, треба да се пломбираат на купопродажната точка во проѕирна, пластична торба со доказ за злоупотреба.
 • Овие торби треба да бидат направени според истите спецификации што се користат во ЕУ.

Трансфер на патници:

Според регулативите, треба да се провери сигурноста на торбите со доказ за злоупотреба на истиот ден на патувањето за:

 • домашен трансфер на патници.
 • патници со повратен лет во истиот ден.
 • Појдовни патници кои вршат трансфер на наредниот аеродром од патувањето.
 • Дојдовни патници кои вршат трансфер од други држави во држава која има договор за взаемно признавање на сигурноста на синџирот на набавка во аеродромите и бесцаринските зони.
 • На таквите патници треба им биде дозволено да минат низ пунктовите за сигурносни проверки со течности во сад над 100 ml ако торбите со доказ за злоупотреба останат пломбирани.

ПРЕЗЕМЕТЕ ГИ СПЕЦИФИКАЦИИТЕ ЗА СИГУРНОСНИТЕ ТОРБИ ICAO

Кликнете за преземање на спецификациите за сигурносните торби ICAO Duty Free