ПЛОМБА СО КАБЕЛ ОД 2.5 mm, 3.0 mm

ПЛОМБА СО КАБЕЛ ОД 2.5 mm, 3.0 mm

ЦВРСТА ПЛОМБА СО ЗАТЕГНУВАЊЕ И СО ПОЛУ-БАРИЕРА

Пломбата Кејбл Лок (Cable Lock) 250 е лесна за употреба и остава доказ за евентуална злоупотреба. Достапна е со различни должини на сајла за осигурување кај различни примени со различни барања за безбедност. Пломбата Кејбл Лок 250 (Cable Lock 250) се обезбедува веднаш штом жицата помине низ еднонасочниот механизам за заклучување. Жицата мора да се прилагоди за точно да одговара на примената за максимизирање на сигурноста и спречување злоупотреба.

Цврстата и широко-употреблива пломба со полу-бариера наоѓа широка примена кај: камиони, цистерни, контејнери за авионски транспорт, контејнери за поморски транспорт, железнички вагони, калибратори и вентили.

 

SKU: MCL 250 Cable Seal Category:

Одлики на пломбата со кабел MCL 250

  • Деловите од надворешноста на пломбата Кејбл Лок 250 (Cable Lock 250) се конструирани со ребреста површина која ги штити ознаките при грубо ракување.
  • Еднонасочниот механизам за заклучување овозможува брзо и лесно применување и пломбирање.
  • Едниот крај од кабелот е трајно прицврстен во трупот за заклучување.
  • Пломбата Кејбл Лок 250 е анодизирана во конзистентни бои што овозможува добра основа за печатење на прилагодени ознаки со ласерска технологија. Можно е кодирање според бои и лесно идентификување од далечина.
  • Пломбата е гравирана со перманентен ласер со ознаки за име, лого, редни броеви и бар-кодови. Ласерските ознаки го нудат највисокото ниво на заштита бидејќи не можат да се отстранат или заменат.

ПРЕЗЕМЕТЕ ГИ СПЕЦИФИКАЦИИТЕ ЗА ПЛОМБА СО САЈЛА

Кликнете за преземање на спецификациите за пломбата MCL 250