ПЛОМБА МИНИ КЕЈБЛ ЛОК ПРЕМИУМ (MINI CABLE LOCK PREMIUM)

ПЛОМБА МИНИ КЕЈБЛ ЛОК ПРЕМИУМ (MINI CABLE LOCK PREMIUM)

ЕФИКАСНА ПЛОМБА СО КАБЕЛ

Пломбата Мини кејбл лок премиум (Mini Cable Lock Premium) е многу лесна за употреба и нуди заштита со доказ за евентуална злоупотреба. Оваа пломба може да се примени за обезбедување при разни примени за опсег на потреби за сигурност. Пломбата Мини кејбл лок премиум наоѓа широка употреба кај: камиони, цистерни, контејнери за авионски транспорт, контејнери за поморски транспорт, железнички вагони, калибратори и вентили.

SKU: Mini Cable Lock Premium Category:

Одлики на пломбата Мини кејбл лок премиум (Mini Cable Lock Premium)

  • Направена од ABS материјал со заштита од силни удари и со жица од галванизиран челик.
  • Високо-отпорниот ABS материјал не може лесно да се скрши, но ќе покаже јасен доказ за злоупотреба.
  • Едниот крај од кабелот е трајно прицврстен во телото за заклучување.
  • Истакнатиот дел, направен од цинк, на влезното и излезното дупче овозможува поголема сигурност и заштита од злоупотреба.
  • Пломбата Мини кејбл лок премиум е гравирана со перманентен ласер со ознаки за име, лого, редни броеви и бар-код.
  • Ласерските ознаки го нудат највисокото ниво на заштита бидејќи не можат да се отстранат или заменат. Телото е малку поголемо за да се овозможи означување со повеќе бројки.

ПРЕЗЕМЕТЕ ГИ СПЕЦИФИКАЦИИТЕ ЗА ПЛОМБАТА MCL P

Кликнете за преземање на спецификациите за пломбите MCLP

Кликнете за преземање на сертификатот ISO 17712 Клаузула 5 за MCLP 150

Кликнете за преземање на сертификатот ISO 17712 MCLP 150 Клаузула 6