ПЛОМБА МЕГА БРИК (MEGA BRICK)

ПЛОМБА МЕГА БРИК (MEGA BRICK)

МОЖНОСТ ЗА РАЗЛИЧНИ НАМЕНИ, ЦВРСТА ПЛОМБА СО КАБЕЛ

Пломбата Мега Брик (Mega Brick) е мазна, цврста сигурносна пломба со полубариера, оптимизирана за детално и проширено означување со бар-код на празното место.

Со висока евиденција на доказ за злоупотреба и со иновативен закривен механизам за заклучување, кој ја штити од пробивање, пломбата Мега Брик (Mega Brick) може да се користи за разни примени, во зависност од безбедносните потреби, заради осигурување стока при транспорт во рамки на националните банкарски системи и финансиски институции.

SKU: Mega Brick Seal Category:

ЦВРСТИ ПЛОМБИ СО КАБЕЛ СО СТЕГНУВАЊЕ И ПОЛУБАРИЕРА

  • Направена од ABS материјал заради заштита од силни удари и со механизам за заклучување од цинк. ABS материјалот е отпорен на силни удари и не може лесно да се скрши, а дава и јасен доказ за евентуална злоупотреба.
  • Вградениот, закривен механизам за заклучување на вметната сајла, спречува пробивање и овозможува поголема заштита од злоупотреба.
  • Едниот крај од сајлата е трајно прицврстен во телото за заклучување.
  • Пломбата Мега Брик (Mega Brick) е гравирана со помош на перманентен ласер со ознаки за имиња, лого-знаци, редни броеви и бар-кодови, и нуди највисоко ниво на заштита на сигурносните ознаки. Има доволен простор за означување сериски броеви со должина до 26 цифри.
  • Ознаките со RFID може, исто така, да се додадат на самото тело на пломбата Мега Брик (Mega Brick), со што уште повеќе се зголемуваат нејзините сигурносни одлики и капацитети.