Miért pont a Mega Fortrist válasszam?

* Termékeink a német Lloyd Intézet tanúsítványával rendelkeznek.

* Biztonságos és költséghatékony rakományrögzítő megoldások

Teljes termékválaszték, amely számos iparágat lefed:

* Autóipar

* Vegyipar

* Építőipar

* Hadiipar

* Élelmiszeripar

* Faipar

* Gépipar

* Cellulóz- és Papíripar

ПОЈАСИ ЗА ВРЗУВАЊЕ ОД ПОЛИЕСТЕР

Појасите за врзување претставуваат поволен систем со кој лесно се ракува. Тие се соодветна алтернатива на појасите со резе или сложените дрвени кутии. Употребата на системите за врзување е во постојан пораст како метод за обезбедување товар на товарни платформи и во контејнери.

Појасите за врзување се користат за врзување стока што се состои од повеќе сегменти и нејзино прицврстување на соодветни насачи. Во комбинација со нашите токи и стеги се воспоставува цврста врска помеѓу производот и носачот.

Појасите за врзување се достапни во голем број јачини и ширини, и поддржуваат повеќебројни примени кај товар во камиони, контејнери, железнички вагони, товарни платформи и пловни објекти.

побарај веднаш

 • Појасите за врзување на Mega Fortris се достапни во широчини од 32 mm до 50 mm со јачина на кинење од 2000 daN во линеарно триење до 8000 daN во рамки на систем.
 • Во зависност од видот стока што треба да се натовари и видот носач што се користи, ние сме во можност сеопфатно да се консултираме со вас и да одговориме на сите прашања.
 • Сите појаси за врзување во нашето портфолио се сертификувани од Germanischer Lloyd.

Одлики на појасите за врзување:

 • Голема издржливост на истегнување
 • Лесно ракување
 • Сертификувани од Germanischer Lloyd
 • Погодни за сите носачи

 

 • Можност за комбинирање со други системи за обезбедување товар – на пример, воздушни перничиња
 • Еднонасочно прицврстување со појаси за обезбедување (врзување) на товарни платформи, железнички вагони и во контејнери
 • Без ризик од повреди за транспортерите и магацинерите, и без ризик од откачување на појасите
 • Алтернатива на скапи појаси за прицврстување со резе и крупни спојни сајли.