Категорија: Events

Кога сигурносната пломба не е сигурносна пломбат? Дел 3

Оваа недела ќе ги продолжиме нашите размислувања за употребата на пломби со евиденција за злоупотреба, односно пломби за контејнери, со евиденција за злоупотреба и со нитни. Многу организации не ја разбираат важноста од изборот на вистинската пломба која што треба да се постави на задната страна од нивните товарни возила и приколки. Тие веруваат дека можеме само да ставиме пломба, и со тоа ја завршиле работата, но тоа не е навистина; работата не е завршена, ако не сме ја завршиле…