Пломби со прачка

Пломбите со прачка Мега Фортрис Бар (Mega Fortris Bar Seal) е направена од челична конструкција со голема цврстина, што пломбата ја прави совршена за транспорт на пратки и интермодални контејнери. Актуелниот механизам за заклучување е вграден во жлебот на металното куќиште, со што пломбата станува посилна и потешка за злоупотреба. Мега Фортрис Бар пломбата може да се користи на многу различни видови на контејнери, како што се контејнери за копнен транспорт или контејнери за поморски транспорт. Пломбата со прачка е ISO 17712: 2013 сертифицирана и е во согласност со C-TPAT, што ја прави една од оние пломби за контејнери која што мора да ја имате. ISO 17712 дефинира три вида класи на цврстина на пломбите или капацитет на бариерата: “I” за Индикативна класа, “S” за сигурносна класа, и “H” за високо сигурносна. C-TPAT бара употреба на пломби од класа “H”, на што соодветствува нашата пломбасо прачка.

Мега Фортрис Бар е високосигурносна пломба со бариера за заклучување на централните контејнерски шипки за било каков вид на контејнери со цел да се заштити стоката со висока вредност. Оваа пломба со прачка е специјално дизајнирана за да спречи било каква злоупотреба и да спречи секаков неовластен пристап до запечатените контејнери и камиони. Постојат голем број на прилагодливи позиции за заклучување за да се овозможи поголема флексибилност и прецизност при обезбедување на контејнерите. Ова, исто така, ѝ овозможува на бравата да се монтира на сите различни големини на контејнери поради нејзиниот прилагодлив механизам за заклучување.

Друга карактеристика што „Мега Фортрис“ ја нуди кај пломбите со прачка се идентичните секвенцијални броеви на прачката како и кај пломбата со завртка, со што се обезбедува поголема сигурност, бидејќи спречуваат замена или замена на делови. Понатаму, пломбата со прачка е направена од најквалитетен челик со голема цврстина заради дополнителна безбедност.

Ова ѝ овозможува на пломбата со прачка да биде применета на сите видови и големини во на контејнери кои се користат во копнениот или поморскиот транспорт. „Мега Фортрис“ Ви овозможува да ја пренесете вашата вредна стока безбедно од едно до друго место без да се грижите за сигурноста на контејнерите, токму поради високата безбедност.

Related Posts