Предности од употребата на ласерски означени сигурносни пломби во рамките на хемиската индустрија

Што претставува обележувањето со ласер?

Ласерското обележување е процес на користење на ласерски зрак за трајно намалување на сликата или модел во тврд материјал, како што се пластика, стакло, дрво или метал. Моделот е обично програмиран во компјутер кој го контролира ласерот. Силата на ласерот зависи од употребениот материјал и потребното ниво на топлина.

Последниве години, технологијата на ласерско обележување пошироко се употребува во доменот на печатењето и производството, а ласерските ознаки може да се применат на неколку материјали, на пример: пластични или гумени, метални или силиконски чипови. Во споредба со традиционалното механичко гравирање, хемиското кородирање, мрежното печатење и печатењето со мастило, ласерските ознаки се карактеризираат со ниска цена и висока флексибилност, и може да се контролираат со компјутерски систем. Ознаката направена на работната површина со ласер е трајна.

Ласерските ознаки обезбедуваат врвен дополнителен слој на сигурност за разни видови на сигурносни пломби, без оглед дали станува збор за пломби со завртка (Bolt Seals), пломби со кабел (Cable Seals) или пластични пломби (Plastic Seals). Со способноста за ласерско обележување на логото на компанијата и името, им се овозможува корпоративно брендирање за сите.

Кои се предностите на ласерското обележување?

1. Постојаност – За разлика од другите форми на обележување, ласерските ознаки не се деградираат поради фактори на животната средина, како што се контакт со киселини, бази и гасови. Ласерската ознака не може да влијае врз температурните промени. Ова го прави ласерското обележување на сигурносните пломби идеално за хемиската, фармацевтската и прехранбената индустрија.

2. Неможност за фалсификување – ознаките направени со методот на ласерско обележување не можат да се фалсификуваат или да се променат поради неговата технологија за обележување; со тоа се обезбедуват најверодостојни докази за злоупотреба на секоја сигурносна пломба.

3. Широка примена – Обработка на ласерски ознаки значи дека ласерот може да се примени за обележување на неколку метални и неметални материјали како што се алуминиум, бакар, железо, дрвени и пластични производи.

4. Висока ефикасност на обработка – Поради можноста за зголемување и намалување на моќноста на ласерот, јачината на ознаката може да се смени за да се обезбеди идеална сила за секој материјал.

5. Висока прецизност на гравирање – објектите изгравирани со ласерски маркер се во фини и елегантни обрасци, а ширината на најмалата линија може да достигне 0.04 mm, со јасно, трајно и елегантно обележување. Ласерската ознака може да ја задоволи побарувачката за печатење на многу податоци за многу мал пластичен објект, на пример, дводимензионален код со попрецизни барања и повисока дефиниција.

Поради уникатните карактеристики и предности, ласерското обележување е идеален начин на обележување за сите сигурносни пломби што се користат во хемиската, фармацевтската и прехранбената индустрија. Со сите три индустрии кои оперираат со супстанци кои можат да бидат од кисела природа, ласерските ознаки обезбедуваат совршено решение за сигурно и трајно обележување на пломбите.