Пломби со кабел

„Мега Фортрис“ произведува различни висококвалитетни пломби со кабел. Овие пломби со кабел се лесни за употреба и пружаат голема евиденција при злоупотреба. Тие се достапни со различни дијаметри на кабелот за да обезбедат разни апликации со различни безбедносни барања, обезбедувајќи користење кај сите видови на транспортни методи. Пломбата е обезбедена откако жицата ќе помине низ механизмот за еднонасочно заклучување. Мора да се прилагоди за цврсто да се вклопи во апликацијата со што се зголемува безбедноста и се спречува злоупотребата. Нашите пломби со кабел се користат за камиони, цистерни, контејнери за воздухопловен товар, бродски контејнери, калибратори за вагони и вентили во различни индустрии. Пломбите со кабел се анодизирани со компактни бои што, од друга страна, овозможива прилагодено ласерско означување. Анодизирањето исто така овозможува кодирање во боја, и ја олеснува идентификацијата од далечина. Еднонасочниот механизам за заклучување на пломбата со кабел овозможува брзо и лесно запечатување.

„Мега Фортрис“ нуди различни пломби со кабел со различни карактеристики. Подолу се само некои од пломбите со кабел кои ги нудиме:

  • Пломби со кабел (MCL – 250/350/500)
  • Пломби Z со кабел (MCLZ – 250/350/500)
  • Мега кабел со заклучување (Mega Cable Lock)
  • Мега Флекси Лок (Mega Flexi Lock)

 

Пломбите со кабел имаат повеќе карактеристики кои вклучуваат:

  • Телото е дизајнирано со ребреста површина која што ги штити ознаките при грубо ракување.
  • Кабелската жица се одвиткува веднаш штом ќе се пресече, со што се спречува кабелот да се заклучи откако ќе биде исечен.
  • Ласерско обележување на сериски броеви за да се спречи измама а, исто така, покажува и знаци на злоупотреба.
  • Сите кабли се во согласност со ISO 17712: 2013, и се тестираат согласно C-TPAT регулативите, класифицирајќи ги пломбите со кабел како високо безбедни.

 

„Мега Фортрис“ произведува два вида на C-TPAT пломби со кабел:

  • Пломба со кабел од 5 мм соодветна на C-TPAT, ISO 17712: 2013
  • Пломба со кабел од 3,5 мм соодветна на C-TPAT, ISO 17712: 2013

Главната разлика помеѓу двете брави е големината на кабелот и бојата. Ова му овозможува на кабелот да се прицврсти на различни апликации, а разликата во бојата може да се користи за да се идентификуваат од далечина, обезбедувајќи висока безбедност на вашиот товар.

Повеќе информации за другите видови пломби и пломби со кабел може да најдете на веб-страницата на „Мега Фортрис“.