Зошто да го изберете Мега Фортрис?

*Електронска интелегентна пломба која може повторно да се употреби

*Ревизорска трака за отворање и затворање.

*Издржлив дизајн за повеќето примени на сигурносни пломби кај камиони.