Зошто да ја изберете Mega Fortris?

* Нашите производи се сертификувани од германскиот институт Lloyd.

* Безбедни и поволни решенија за обезбедување товар.

Целосна палета производи за многу индустрии, како што се:
* Автомобилска
* Хемиска
* Градежништво
* Одбрана
* Храна и пијалоци
* Шумска индустрија
* Машинство и опрема
* Целулозна маса и хартија

Обезбедување На Вашиот Товар Со Воздушни Перничиња

Воздушните перничиња овозможуваат ефикасни решенија за обезбедување товар при транспорт со кои товарот се заштитува од оштетување при транспорт. Mega Fortris нуди широк асортиман воздушни перничиња со кој се опфаќаат голем број различни примени кај товар за стока што се транспортира преку патен превоз, во контејнери за поморски транспорт, железнички вагони или пловни објекти.

Воздушните перничиња ја обезбедуваат и стабилизираат стоката преку пополнување на празнините помеѓу стоката што се превезува и може да апсорбираат голема сила предизвикана од движењето. Воздушните перничиња се лесни за употреба и ќе ви заштедат време и пари при товарењето на стоката. Воздушните перничиња се сертификувани според стандардот ISO 9001:2008 за системи за управување со квалитет.
Побарај веднаш

Кликнете за преземање на спецификациите за воздушните перничиња

Хартиени воздушни перничиња

 • Хартиените воздушни перничиња имаат одлична стабилност
 • Лесни се за употреба
 • Брзо се пумпаат/истушуваат
 • Може да се користат повеќекратно
 • Фиксно поврзување кај вентилот

Големини на хартиени воздушни перничиња:

 • Хартиена облога 1 Еко 60×120 cm
 • Хартиена облога 1 Еко 60×180 cm
 • Хартиена облога 1 Еко 90×120 cm
 • Хартиена облога 1 Еко 90×150 cm
 • Хартиена облога 1 Еко 90×180 cm
 • Хартиена облога 1 Еко 90×210 cm
 • Хартиена облога 1 Еко 90×225 cm

 

 • Хартиена облога 2 Средна големина 60×120 cm
 • Хартиена облога 2 Средна големина 60×180 cm
 • Хартиена облога 2 Средна големина 90×120 cm
 • Хартиена облога 2 Средна големина 90×150 cm
 • Хартиена облога 2 Средна големина 90×180 cm
 • Хартиена облога 2 Средна големина 90×210 cm
 • Хартиена облога 2 Средна големина 90×225 cm

Други големини се достапни на барање.

Пумпи за воздушни перничиња:

 • Dunnage Bag Inflator
 • Dunnage Bag Inflator

Ткаени воздушни перничиња

 • Многу издржливи
 • Се користат во суви и влажни услови
 • Се користат за многу тешки товари
 • Имаат пристапни цени

Големини на ткаени воздушни перничиња и информации за пакување

 • PP 90 Ткаени Средна големина 60×120 cm
 • PP 90 Ткаени Средна големина 60×180 cm
 • PP 90 Ткаени Средна големина 90×120 cm
 • PP 90 Ткаени Средна големина 90×150 cm
 • PP 90 Ткаени Средна големина 90×180 cm
 • PP 90 Ткаени Средна големина 90×210 cm
 • PP 90 Ткаени Средна големина 90×225 cm
 • PP 90 Ткаени Средна големина 120×180 cm
 • PP 90 Ткаени Средна големина 120×225 cm

Други големини се достапни на барање.

Пумпи за воздушни перничиња:

 • Párnazsák töltők